/src-db/database/sourcedata/referencedData/
drwxr-xr-x [up]
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 24952 AD_ALERTRULE.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 2738 AD_CLIENT.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 1049 AD_CLIENTINFO.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 5653 AD_DATATYPE.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 2814 AD_DIMENSION.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 68862 AD_LANGUAGE.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 4619 AD_MONTH.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 596 AD_ORG.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 2709 AD_ORGTYPE.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 10810 AD_PREFERENCE.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 21903 AD_PROCESS_REQUEST.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 711 AD_ROLE.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 4931 AD_TREE.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 1058 AD_USER.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 248393 C_COUNTRY.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 156051 C_CURRENCY.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 1100 C_DOCTYPE.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 109538 C_REGION.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 672 GL_CATEGORY.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 603 M_ATTRIBUTESET.xml
-rw-r--r-- 2013-01-03 11:56 +0100 454 M_ATTRIBUTESETINSTANCE.xml