modules/org.openbravo.client.application/src-db/database/sourcedata/AD_ELEMENT.xml
changeset 9076 c4f1a5c7d7c2
child 10772 802557f42def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/modules/org.openbravo.client.application/src-db/database/sourcedata/AD_ELEMENT.xml	Fri Dec 10 19:47:45 2010 +0100
@@ -0,0 +1,218 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
+<data>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--><AD_ELEMENT>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--> <COLUMNNAME><![CDATA[Obuiapp_Navbar_Role_Access_ID]]></COLUMNNAME>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--> <NAME><![CDATA[Navigation Bar Component Role Access]]></NAME>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--> <PRINTNAME><![CDATA[Navigation Bar Component Role Access]]></PRINTNAME>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--> <DESCRIPTION><![CDATA[Defines which roles have access to which navigation bar components.]]></DESCRIPTION>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--> <HELP><![CDATA[Defines which roles have access to which navigation bar components.]]></HELP>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--0E87BDD6E59C4B5FB9273E2580CC76B2--></AD_ELEMENT>
+
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--><AD_ELEMENT>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--> <COLUMNNAME><![CDATA[Value]]></COLUMNNAME>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--> <NAME><![CDATA[Value]]></NAME>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--> <PRINTNAME><![CDATA[Value]]></PRINTNAME>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--> <DESCRIPTION><![CDATA[The value for the record.]]></DESCRIPTION>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--> <HELP><![CDATA[The value for the record.]]></HELP>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--18EA6EC150C545AE8C5E0A3BD4BD4871--></AD_ELEMENT>
+
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--><AD_ELEMENT>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--> <COLUMNNAME><![CDATA[Allroles]]></COLUMNNAME>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--> <NAME><![CDATA[Available for All Roles]]></NAME>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--> <PRINTNAME><![CDATA[Available for All Roles]]></PRINTNAME>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--> <DESCRIPTION><![CDATA[Defines that this navigation bar component is available to all roles or that role access is defined specifically by role.]]></DESCRIPTION>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--> <HELP><![CDATA[Defines that this navigation bar component is available to all roles or that role access is defined specifically by role through the navigation bar role access table.]]></HELP>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--4B3999F4700C4C93ABEA49C89A8E484E--></AD_ELEMENT>
+
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--><AD_ELEMENT>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--> <COLUMNNAME><![CDATA[Classname]]></COLUMNNAME>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--> <NAME><![CDATA[Classname of the view implementation]]></NAME>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--> <PRINTNAME><![CDATA[Java Classname]]></PRINTNAME>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--> <DESCRIPTION><![CDATA[The java class name of the view implementation. The java class must extend the org.openbravo.client.kernel.BaseTemplateComponent.]]></DESCRIPTION>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--> <HELP><![CDATA[The java class name of the view implementation. The java class must extend the org.openbravo.client.kernel.BaseTemplateComponent.]]></HELP>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--5509E6BF87024E24A53DA324952D33C1--></AD_ELEMENT>
+
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--><AD_ELEMENT>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--> <COLUMNNAME><![CDATA[Obuiapp_Navbar_Component_ID]]></COLUMNNAME>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--> <NAME><![CDATA[Navigation Bar Component]]></NAME>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--> <PRINTNAME><![CDATA[Navigation Bar Component]]></PRINTNAME>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--> <DESCRIPTION><![CDATA[A component shown in the navigation bar in the top of the user interface]]></DESCRIPTION>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--> <HELP><![CDATA[A navigation bar component is a component which is shown in the navigation bar in the top of the user interface. For example a quick create or an application menu.]]></HELP>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--7F257DE6A0C847A8A121804BC5F9B7A8--></AD_ELEMENT>
+
+<!--7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B--><AD_ELEMENT>
+<!--7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B--> <COLUMNNAME><![CDATA[Obuiapp_View_Role_Access_ID]]></COLUMNNAME>
+<!--7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B--> <NAME><![CDATA[Obuiapp_View_Role_Access_ID]]></NAME>
+<!--7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B--> <PRINTNAME><![CDATA[Obuiapp_View_Role_Access_ID]]></PRINTNAME>
+<!--7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--7F9BC17EC8B74EE1A19EAF0AE074A44B--></AD_ELEMENT>
+
+<!--927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46--><AD_ELEMENT>
+<!--927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46--> <COLUMNNAME><![CDATA[Fixedvalue]]></COLUMNNAME>
+<!--927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46--> <NAME><![CDATA[Fixed Value]]></NAME>
+<!--927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46--> <PRINTNAME><![CDATA[Fixed Value]]></PRINTNAME>
+<!--927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--927E4DC3105D1526E040A8C0CF072A46--></AD_ELEMENT>
+
+<!--927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46--><AD_ELEMENT>
+<!--927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46--> <COLUMNNAME><![CDATA[Obuiapp_Parameter_ID]]></COLUMNNAME>
+<!--927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46--> <NAME><![CDATA[Parameter]]></NAME>
+<!--927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46--> <PRINTNAME><![CDATA[Parameter]]></PRINTNAME>
+<!--927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--927E4DC3105F1526E040A8C0CF072A46--></AD_ELEMENT>
+
+<!--927E4DC310661526E040A8C0CF072A46--><AD_ELEMENT>
+<!--927E4DC310661526E040A8C0CF072A46--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[927E4DC310661526E040A8C0CF072A46]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--927E4DC310661526E040A8C0CF072A46--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--927E4DC310661526E040A8C0CF072A46--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--927E4DC310661526E040A8C0CF072A46--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--927E4DC310661526E040A8C0CF072A46--> <COLUMNNAME><![CDATA[Obuiapp_Parameter_Trl_ID]]></COLUMNNAME>
+<!--927E4DC310661526E040A8C0CF072A46--> <NAME><![CDATA[Obuiapp_Parameter_Trl_ID]]></NAME>
+<!--927E4DC310661526E040A8C0CF072A46--> <PRINTNAME><![CDATA[Obuiapp_Parameter_Trl_ID]]></PRINTNAME>
+<!--927E4DC310661526E040A8C0CF072A46--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--927E4DC310661526E040A8C0CF072A46--></AD_ELEMENT>
+
+<!--927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C--><AD_ELEMENT>
+<!--927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C--> <COLUMNNAME><![CDATA[Value_Number]]></COLUMNNAME>
+<!--927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C--> <NAME><![CDATA[Value Number]]></NAME>
+<!--927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C--> <PRINTNAME><![CDATA[Value Number]]></PRINTNAME>
+<!--927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--927FD512FEF6BBA9E040A8C0CF073D3C--></AD_ELEMENT>
+
+<!--927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C--><AD_ELEMENT>
+<!--927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C--> <COLUMNNAME><![CDATA[Obuiapp_Parameter_Value_ID]]></COLUMNNAME>
+<!--927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C--> <NAME><![CDATA[Obuiapp_Parameter_Value_ID]]></NAME>
+<!--927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C--> <PRINTNAME><![CDATA[Obuiapp_Parameter_Value_ID]]></PRINTNAME>
+<!--927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--927FD512FEF8BBA9E040A8C0CF073D3C--></AD_ELEMENT>
+
+<!--927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C--><AD_ELEMENT>
+<!--927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C--> <COLUMNNAME><![CDATA[Value_Date]]></COLUMNNAME>
+<!--927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C--> <NAME><![CDATA[Value Date]]></NAME>
+<!--927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C--> <PRINTNAME><![CDATA[Value Date]]></PRINTNAME>
+<!--927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--927FD512FEFABBA9E040A8C0CF073D3C--></AD_ELEMENT>
+
+<!--927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C--><AD_ELEMENT>
+<!--927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C--> <COLUMNNAME><![CDATA[Value_String]]></COLUMNNAME>
+<!--927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C--> <NAME><![CDATA[Value String]]></NAME>
+<!--927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C--> <PRINTNAME><![CDATA[Value String]]></PRINTNAME>
+<!--927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--927FD512FEFCBBA9E040A8C0CF073D3C--></AD_ELEMENT>
+
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--><AD_ELEMENT>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--> <COLUMNNAME><![CDATA[EM_Obuiapp_View]]></COLUMNNAME>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--> <NAME><![CDATA[View Implementation]]></NAME>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--> <PRINTNAME><![CDATA[View Implementation]]></PRINTNAME>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--> <DESCRIPTION><![CDATA[The view implementation which is shown in the tab of a multi-document-interface]]></DESCRIPTION>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--> <HELP><![CDATA[The view implementation which is shown in the tab of a multi-document-interface. ]]></HELP>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--95680940E12C4271A7AF8F68E92358E6--></AD_ELEMENT>
+
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--><AD_ELEMENT>
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[970F01C5451937C3E040007F01002163]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--> <COLUMNNAME><![CDATA[EvaluateFixedValue]]></COLUMNNAME>
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--> <NAME><![CDATA[Evaluate Fixed Value]]></NAME>
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--> <PRINTNAME><![CDATA[Evaluate Fixed Value]]></PRINTNAME>
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--> <HELP><![CDATA[When the flag is enabled the Fixed Value is evaluated as a JS expression.]]></HELP>
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--970F01C5451937C3E040007F01002163--></AD_ELEMENT>
+
+<!--BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9--><AD_ELEMENT>
+<!--BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9--> <COLUMNNAME><![CDATA[Obuiapp_Menu_Parameters_ID]]></COLUMNNAME>
+<!--BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9--> <NAME><![CDATA[Obuiapp_Menu_Parameters_ID]]></NAME>
+<!--BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9--> <PRINTNAME><![CDATA[Obuiapp_Menu_Parameters_ID]]></PRINTNAME>
+<!--BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--BAF19AAC391C420E9BA1E54641D563D9--></AD_ELEMENT>
+
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--><AD_ELEMENT>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--> <COLUMNNAME><![CDATA[Classname]]></COLUMNNAME>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--> <NAME><![CDATA[Navigation Bar Classname]]></NAME>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--> <PRINTNAME><![CDATA[Java Classname]]></PRINTNAME>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--> <DESCRIPTION><![CDATA[The classname of the navigation bar component.]]></DESCRIPTION>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--> <HELP><![CDATA[The java class name of the navigation bar component. The java class must extend the org.openbravo.client.kernel.BaseTemplateComponent.]]></HELP>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--D407F5CD8D234F738D98EDB872F9377A--></AD_ELEMENT>
+
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--><AD_ELEMENT>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--> <AD_ELEMENT_ID><![CDATA[FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB]]></AD_ELEMENT_ID>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--> <COLUMNNAME><![CDATA[Obuiapp_View_Impl_ID]]></COLUMNNAME>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--> <NAME><![CDATA[View Implementation]]></NAME>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--> <PRINTNAME><![CDATA[View Implementation]]></PRINTNAME>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--> <DESCRIPTION><![CDATA[Defines the implementation of a view shown in the user interface.]]></DESCRIPTION>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--> <HELP><![CDATA[A view is displayed inside a tab in the multi document interface.]]></HELP>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[9BA0836A3CD74EE4AB48753A47211BCC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--FC093F3F9DD64F81828FE06AB2CC4FEB--></AD_ELEMENT>
+
+</data>