modules/org.openbravo.advpaymentmngt/src-db/database/sourcedata/OBUIAPP_PARAMETER.xml
changeset 24478 95ea39040fbc
parent 24477 bcf036c0887a
child 24480 bbc0214351ba
--- a/modules/org.openbravo.advpaymentmngt/src-db/database/sourcedata/OBUIAPP_PARAMETER.xml	Tue Jul 22 17:52:14 2014 +0200
+++ b/modules/org.openbravo.advpaymentmngt/src-db/database/sourcedata/OBUIAPP_PARAMETER.xml	Tue Jul 29 13:55:27 2014 +0200
@@ -49,6 +49,29 @@
 <!--0586B9F7ED4147758536007BF402F1DF--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
 <!--0586B9F7ED4147758536007BF402F1DF--></OBUIAPP_PARAMETER>
 
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <NAME><![CDATA[Payment Method Read Only Logic]]></NAME>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <SEQNO><![CDATA[1160]]></SEQNO>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <COLUMNNAME><![CDATA[payment_method_readonly_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentReadOnlyLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
+<!--075F4BA7A03F4548A7A501BAFD073DEE--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
 <!--0A9E075CCC6E4D59AAC37E3AEF1FE269--><OBUIAPP_PARAMETER>
 <!--0A9E075CCC6E4D59AAC37E3AEF1FE269--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[0A9E075CCC6E4D59AAC37E3AEF1FE269]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
 <!--0A9E075CCC6E4D59AAC37E3AEF1FE269--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
@@ -93,7 +116,7 @@
 <!--0E081905DD9646A2AFB296F81C1AA62E--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--0E081905DD9646A2AFB296F81C1AA62E--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
 <!--0E081905DD9646A2AFB296F81C1AA62E--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--0E081905DD9646A2AFB296F81C1AA62E--> <READONLYLOGIC><![CDATA[OB.PropertyStore.get('NotAllowChangeExchange', this.view.windowId) == 'Y']]></READONLYLOGIC>
+<!--0E081905DD9646A2AFB296F81C1AA62E--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@converted_amount_readonly_logic@ == 'Y']]></READONLYLOGIC>
 <!--0E081905DD9646A2AFB296F81C1AA62E--> <ONCHANGEFUNCTION><![CDATA[OB.APRM.AddPayment.convertedAmountOnChange]]></ONCHANGEFUNCTION>
 <!--0E081905DD9646A2AFB296F81C1AA62E--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
 <!--0E081905DD9646A2AFB296F81C1AA62E--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
@@ -149,6 +172,29 @@
 <!--12F5A54CF6FA4702B147CC08BC664051--> <ONGRIDLOADFUNCTION><![CDATA[OB.APRM.AddPayment.orderInvoiceOnLoadGrid]]></ONGRIDLOADFUNCTION>
 <!--12F5A54CF6FA4702B147CC08BC664051--></OBUIAPP_PARAMETER>
 
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[155F39F5EB144A648F409C115D61A489]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <NAME><![CDATA[Payment Date Read Only Logic]]></NAME>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <SEQNO><![CDATA[1190]]></SEQNO>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <COLUMNNAME><![CDATA[payment_date_readonly_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentReadOnlyLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
+<!--155F39F5EB144A648F409C115D61A489--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
 <!--1CB6D915777343F4BD3317532345B658--><OBUIAPP_PARAMETER>
 <!--1CB6D915777343F4BD3317532345B658--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[1CB6D915777343F4BD3317532345B658]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
 <!--1CB6D915777343F4BD3317532345B658--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
@@ -197,7 +243,7 @@
 <!--1D16F7BDCDD04F3A9AD259E84811AA41--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--1D16F7BDCDD04F3A9AD259E84811AA41--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
 <!--1D16F7BDCDD04F3A9AD259E84811AA41--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--1D16F7BDCDD04F3A9AD259E84811AA41--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@fin_paymend_id@!undefined & @fin_paymend_id@!null]]></READONLYLOGIC>
+<!--1D16F7BDCDD04F3A9AD259E84811AA41--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@fin_financial_account_id_readonly_logic@ == 'Y']]></READONLYLOGIC>
 <!--1D16F7BDCDD04F3A9AD259E84811AA41--> <ONCHANGEFUNCTION><![CDATA[OB.APRM.AddPayment.financialAccountOnChange]]></ONCHANGEFUNCTION>
 <!--1D16F7BDCDD04F3A9AD259E84811AA41--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
 <!--1D16F7BDCDD04F3A9AD259E84811AA41--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
@@ -251,7 +297,7 @@
 <!--200C902859B746D5BDDC773D0C91C1BB--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--200C902859B746D5BDDC773D0C91C1BB--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
 <!--200C902859B746D5BDDC773D0C91C1BB--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--200C902859B746D5BDDC773D0C91C1BB--> <READONLYLOGIC><![CDATA[OB.PropertyStore.get('NotAllowChangeExchange', this.view.windowId) == 'Y']]></READONLYLOGIC>
+<!--200C902859B746D5BDDC773D0C91C1BB--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@conversion_rate_readonly_logic@ == 'Y']]></READONLYLOGIC>
 <!--200C902859B746D5BDDC773D0C91C1BB--> <NUMCOLUMN><![CDATA[4]]></NUMCOLUMN>
 <!--200C902859B746D5BDDC773D0C91C1BB--> <ONCHANGEFUNCTION><![CDATA[OB.APRM.AddPayment.conversionRateOnChange]]></ONCHANGEFUNCTION>
 <!--200C902859B746D5BDDC773D0C91C1BB--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
@@ -360,6 +406,29 @@
 <!--4C09892656344AB1ACF988D57D84B96B--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
 <!--4C09892656344AB1ACF988D57D84B96B--></OBUIAPP_PARAMETER>
 
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <NAME><![CDATA[Conversion Rate Read Only Logic]]></NAME>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <SEQNO><![CDATA[1210]]></SEQNO>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <COLUMNNAME><![CDATA[conversion_rate_readonly_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentReadOnlyLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
+<!--4CDE749FE6D341B4BCC128ADDAEE6068--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
 <!--52BD390363394BE980D0A55AFC4CDBB9--><OBUIAPP_PARAMETER>
 <!--52BD390363394BE980D0A55AFC4CDBB9--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[52BD390363394BE980D0A55AFC4CDBB9]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
 <!--52BD390363394BE980D0A55AFC4CDBB9--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
@@ -438,6 +507,29 @@
 <!--60C455BF16B6481D8ED5336CAA3C85C7--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
 <!--60C455BF16B6481D8ED5336CAA3C85C7--></OBUIAPP_PARAMETER>
 
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <NAME><![CDATA[Credit to Use Display Logic]]></NAME>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <SEQNO><![CDATA[1140]]></SEQNO>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <COLUMNNAME><![CDATA[credit_to_use_display_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentDisplayLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
+<!--61059745E59240A998ED90DC83E5DA4F--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
 <!--6AF091FD5F1440BB9F0E0C674A168144--><OBUIAPP_PARAMETER>
 <!--6AF091FD5F1440BB9F0E0C674A168144--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[6AF091FD5F1440BB9F0E0C674A168144]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
 <!--6AF091FD5F1440BB9F0E0C674A168144--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
@@ -484,7 +576,7 @@
 <!--6E03D970D07D4753941F7B06DAF197F3--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--6E03D970D07D4753941F7B06DAF197F3--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
 <!--6E03D970D07D4753941F7B06DAF197F3--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--6E03D970D07D4753941F7B06DAF197F3--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[true]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--6E03D970D07D4753941F7B06DAF197F3--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[@trxtype_display_logic@='Y']]></DISPLAYLOGIC>
 <!--6E03D970D07D4753941F7B06DAF197F3--> <ONCHANGEFUNCTION><![CDATA[OB.APRM.AddPayment.documentOnChange]]></ONCHANGEFUNCTION>
 <!--6E03D970D07D4753941F7B06DAF197F3--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
 <!--6E03D970D07D4753941F7B06DAF197F3--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
@@ -586,7 +678,7 @@
 <!--838EF92641044D038600E4C1B6F1C4CB--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--838EF92641044D038600E4C1B6F1C4CB--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
 <!--838EF92641044D038600E4C1B6F1C4CB--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--838EF92641044D038600E4C1B6F1C4CB--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@fin_payment_id@!undefined & @fin_paymend_id@!null]]></READONLYLOGIC>
+<!--838EF92641044D038600E4C1B6F1C4CB--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@payment_method_readonly_logic@ == 'Y']]></READONLYLOGIC>
 <!--838EF92641044D038600E4C1B6F1C4CB--> <ONCHANGEFUNCTION><![CDATA[OB.APRM.AddPayment.paymentMethodOnChange]]></ONCHANGEFUNCTION>
 <!--838EF92641044D038600E4C1B6F1C4CB--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
 <!--838EF92641044D038600E4C1B6F1C4CB--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
@@ -638,6 +730,29 @@
 <!--854F44975FB84D20AE8E8DA02999747E--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
 <!--854F44975FB84D20AE8E8DA02999747E--></OBUIAPP_PARAMETER>
 
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <NAME><![CDATA[Deposit To Read Only Logic]]></NAME>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <SEQNO><![CDATA[1200]]></SEQNO>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <COLUMNNAME><![CDATA[fin_financial_account_id_readonly_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentReadOnlyLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
+<!--871DE320B33C4B83BDB4894EE99536E5--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
 <!--878E7842FC524139BBEE0CAE0C1F3E17--><OBUIAPP_PARAMETER>
 <!--878E7842FC524139BBEE0CAE0C1F3E17--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[878E7842FC524139BBEE0CAE0C1F3E17]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
 <!--878E7842FC524139BBEE0CAE0C1F3E17--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
@@ -682,7 +797,7 @@
 <!--8A2B3B1A41364852ACD2804CF86A69F5--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--8A2B3B1A41364852ACD2804CF86A69F5--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
 <!--8A2B3B1A41364852ACD2804CF86A69F5--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--8A2B3B1A41364852ACD2804CF86A69F5--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[@difference@ > 0]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--8A2B3B1A41364852ACD2804CF86A69F5--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[@overpayment_action_display_logic@='Y']]></DISPLAYLOGIC>
 <!--8A2B3B1A41364852ACD2804CF86A69F5--> <NUMCOLUMN><![CDATA[2]]></NUMCOLUMN>
 <!--8A2B3B1A41364852ACD2804CF86A69F5--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
 <!--8A2B3B1A41364852ACD2804CF86A69F5--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
@@ -714,6 +829,52 @@
 <!--8B738077BBF041E88B843AB9D98B12B0--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
 <!--8B738077BBF041E88B843AB9D98B12B0--></OBUIAPP_PARAMETER>
 
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <NAME><![CDATA[Payment DocumentNo Read Only Logic]]></NAME>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <SEQNO><![CDATA[1150]]></SEQNO>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <COLUMNNAME><![CDATA[payment_documentno_readonly_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentReadOnlyLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
+<!--91BE9BC9D1FE44C2A4CD631AE2474EAD--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <NAME><![CDATA[Overpayment Action Display Logic]]></NAME>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <SEQNO><![CDATA[1120]]></SEQNO>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <COLUMNNAME><![CDATA[overpayment_action_display_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentDisplayLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
+<!--93DC15C203EB4205BDE0D87AFE185D5C--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
 <!--94DAEE7477AF40ED9B40E3A546EACD02--><OBUIAPP_PARAMETER>
 <!--94DAEE7477AF40ED9B40E3A546EACD02--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[94DAEE7477AF40ED9B40E3A546EACD02]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
 <!--94DAEE7477AF40ED9B40E3A546EACD02--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
@@ -740,6 +901,29 @@
 <!--94DAEE7477AF40ED9B40E3A546EACD02--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
 <!--94DAEE7477AF40ED9B40E3A546EACD02--></OBUIAPP_PARAMETER>
 
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <NAME><![CDATA[Actual Payment Read Only Logic]]></NAME>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <SEQNO><![CDATA[1170]]></SEQNO>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <COLUMNNAME><![CDATA[actual_payment_readonly_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentReadOnlyLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
+<!--967CEF7421094B06B089DEA1D1F6C37D--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
 <!--97DD674259364196944B4C02B0278305--><OBUIAPP_PARAMETER>
 <!--97DD674259364196944B4C02B0278305--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[97DD674259364196944B4C02B0278305]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
 <!--97DD674259364196944B4C02B0278305--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
@@ -766,6 +950,29 @@
 <!--97DD674259364196944B4C02B0278305--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
 <!--97DD674259364196944B4C02B0278305--></OBUIAPP_PARAMETER>
 
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <NAME><![CDATA[Document Display Logic]]></NAME>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <SEQNO><![CDATA[1130]]></SEQNO>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <COLUMNNAME><![CDATA[trxtype_display_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentDisplayLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
+<!--9E82150797C64125965C9BA668C2D2B4--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
 <!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--><OBUIAPP_PARAMETER>
 <!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
 <!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
@@ -787,7 +994,7 @@
 <!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
 <!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[@customer_credit@ > 0 & @received_from@!'' & (@issotrx@ == true | @generateCredit@ == 0)]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[@credit_to_use_display_logic@='Y']]></DISPLAYLOGIC>
 <!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--> <AD_FIELDGROUP_ID><![CDATA[CB265F2D7ACF439F9FB5EFBFA0B50363]]></AD_FIELDGROUP_ID>
 <!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
 <!--A801DA25DEAA404A8C651626CA31B22F--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
@@ -815,7 +1022,7 @@
 <!--A95732C0B3794D79B2E945D50872D931--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--A95732C0B3794D79B2E945D50872D931--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
 <!--A95732C0B3794D79B2E945D50872D931--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--A95732C0B3794D79B2E945D50872D931--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@issotrx@=='N']]></READONLYLOGIC>
+<!--A95732C0B3794D79B2E945D50872D931--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@actual_payment_readonly_logic@ == 'Y']]></READONLYLOGIC>
 <!--A95732C0B3794D79B2E945D50872D931--> <ONCHANGEFUNCTION><![CDATA[OB.APRM.AddPayment.actualPaymentOnChange]]></ONCHANGEFUNCTION>
 <!--A95732C0B3794D79B2E945D50872D931--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
 <!--A95732C0B3794D79B2E945D50872D931--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
@@ -874,6 +1081,29 @@
 <!--B2E975E0ADE3445C90DA81F0F492EA1C--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
 <!--B2E975E0ADE3445C90DA81F0F492EA1C--></OBUIAPP_PARAMETER>
 
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[B86607BED54F45B89718C80C61878093]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <NAME><![CDATA[Converted Amount Read Only Logic]]></NAME>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <SEQNO><![CDATA[1180]]></SEQNO>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <COLUMNNAME><![CDATA[converted_amount_readonly_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentReadOnlyLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
+<!--B86607BED54F45B89718C80C61878093--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
 <!--BC5E638E184C4F3AB36B9DA574E0E8BB--><OBUIAPP_PARAMETER>
 <!--BC5E638E184C4F3AB36B9DA574E0E8BB--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[BC5E638E184C4F3AB36B9DA574E0E8BB]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
 <!--BC5E638E184C4F3AB36B9DA574E0E8BB--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
@@ -943,7 +1173,7 @@
 <!--E2FB4840B65A44D4B3090A7E3C95FD95--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--E2FB4840B65A44D4B3090A7E3C95FD95--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
 <!--E2FB4840B65A44D4B3090A7E3C95FD95--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--E2FB4840B65A44D4B3090A7E3C95FD95--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@fin_payment_id@!undefined & @fin_paymend_id@!null]]></READONLYLOGIC>
+<!--E2FB4840B65A44D4B3090A7E3C95FD95--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@payment_date_readonly_logic@ == 'Y']]></READONLYLOGIC>
 <!--E2FB4840B65A44D4B3090A7E3C95FD95--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
 <!--E2FB4840B65A44D4B3090A7E3C95FD95--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
 <!--E2FB4840B65A44D4B3090A7E3C95FD95--></OBUIAPP_PARAMETER>
@@ -1024,12 +1254,36 @@
 <!--EB46162236C04DC2812C7095A88FA708--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--EB46162236C04DC2812C7095A88FA708--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
 <!--EB46162236C04DC2812C7095A88FA708--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--EB46162236C04DC2812C7095A88FA708--> <READONLYLOGIC><![CDATA[true]]></READONLYLOGIC>
+<!--EB46162236C04DC2812C7095A88FA708--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@received_from_readonly_logic@ == 'Y']]></READONLYLOGIC>
 <!--EB46162236C04DC2812C7095A88FA708--> <NUMCOLUMN><![CDATA[1]]></NUMCOLUMN>
+<!--EB46162236C04DC2812C7095A88FA708--> <ONCHANGEFUNCTION><![CDATA[OB.APRM.AddPayment.receivedFromOnChange]]></ONCHANGEFUNCTION>
 <!--EB46162236C04DC2812C7095A88FA708--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
 <!--EB46162236C04DC2812C7095A88FA708--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
 <!--EB46162236C04DC2812C7095A88FA708--></OBUIAPP_PARAMETER>
 
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--><OBUIAPP_PARAMETER>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <AD_ORG_ID><![CDATA[0]]></AD_ORG_ID>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <ISACTIVE><![CDATA[Y]]></ISACTIVE>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <AD_MODULE_ID><![CDATA[A918E3331C404B889D69AA9BFAFB23AC]]></AD_MODULE_ID>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <NAME><![CDATA[Received From Read Only Logic]]></NAME>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <SEQNO><![CDATA[1220]]></SEQNO>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <AD_REFERENCE_ID><![CDATA[10]]></AD_REFERENCE_ID>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <COLUMNNAME><![CDATA[received_from_readonly_logic]]></COLUMNNAME>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <ISCENTRALLYMAINTAINED><![CDATA[Y]]></ISCENTRALLYMAINTAINED>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <FIELDLENGTH><![CDATA[0]]></FIELDLENGTH>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <ISMANDATORY><![CDATA[N]]></ISMANDATORY>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <DEFAULTVALUE><![CDATA[OB.getFilterExpression("org.openbravo.advpaymentmngt.filterexpression.AddPaymentReadOnlyLogicsExpression")]]></DEFAULTVALUE>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <DISPLAYLOGIC><![CDATA[false]]></DISPLAYLOGIC>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[Y]]></DISPLAYTITLE>
+<!--F1D97E6ABE584F209CFCEEF4C6FE4A3E--></OBUIAPP_PARAMETER>
+
 <!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--><OBUIAPP_PARAMETER>
 <!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <OBUIAPP_PARAMETER_ID><![CDATA[F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8]]></OBUIAPP_PARAMETER_ID>
 <!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <AD_CLIENT_ID><![CDATA[0]]></AD_CLIENT_ID>
@@ -1050,8 +1304,8 @@
 <!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <ISFIXED><![CDATA[N]]></ISFIXED>
 <!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <EVALUATEFIXEDVALUE><![CDATA[N]]></EVALUATEFIXEDVALUE>
 <!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <OBUIAPP_PROCESS_ID><![CDATA[9BED7889E1034FE68BD85D5D16857320]]></OBUIAPP_PROCESS_ID>
-<!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[N]]></STARTINNEWLINE>
-<!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@fin_payment_id@!undefined & @fin_paymend_id@!null]]></READONLYLOGIC>
+<!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <STARTINNEWLINE><![CDATA[Y]]></STARTINNEWLINE>
+<!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <READONLYLOGIC><![CDATA[@payment_documentno_readonly_logic@ == 'Y']]></READONLYLOGIC>
 <!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <DISPLAYEDROWS><![CDATA[5]]></DISPLAYEDROWS>
 <!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--> <DISPLAYTITLE><![CDATA[N]]></DISPLAYTITLE>
 <!--F2C546F2C45C4AB58494B2D384E6A8E8--></OBUIAPP_PARAMETER>