/src-db/database/sourcedata/referencedData/
drwxr-xr-x [up]
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 24952 AD_ALERTRULE.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 585 AD_CLIENT.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 1049 AD_CLIENTINFO.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 5653 AD_DATATYPE.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 2814 AD_DIMENSION.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 68862 AD_LANGUAGE.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 4619 AD_MONTH.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 596 AD_ORG.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 2709 AD_ORGTYPE.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 10810 AD_PREFERENCE.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 21903 AD_PROCESS_REQUEST.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 711 AD_ROLE.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 4931 AD_TREE.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 1058 AD_USER.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 248393 C_COUNTRY.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 156051 C_CURRENCY.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 1100 C_DOCTYPE.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 109538 C_REGION.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 672 GL_CATEGORY.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 603 M_ATTRIBUTESET.xml
-rw-r--r-- 2012-06-25 16:56 +0200 454 M_ATTRIBUTESETINSTANCE.xml